Οικονομία

ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διαβούλευση διαμόρφωσης της ΣBAA
Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος Διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP