Νέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/7/2020
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/6/2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/6/20
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/6/20
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP