Έργα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «Συντήρηση και βελτίωση Χωνευτηρίου Κοιμητηρίου Χαλκίδας»
Προκήρυξη για το έργο: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».
Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο ” Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού”
Προκήρυξη για το έργο “Συντήρηση εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Δετεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP