Έργα

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Δ.Κ. Καλοχωρίου ΔΕ Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης» στις 18/7/2017 (επαναδημοπράτηση)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ »ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ» ΣΤΙΣ 16/5/2017
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων
Δημοπράτηση του έργου:» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP