Έργα

Συντήρηση κτιρίου Ωδείου Σκαλκώτα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP