Έργα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή χώρου γηπέδου Αυλίδας”
Ανοικτός διαγωνισμός του έργου με τίτλο: <ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039)>».
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Δ.Ε ΑΥΛΙΔΟΣ”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP