Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2018 για 7 εργάτες Κοιμητηρίου
Πρόσληψη 7 εργατών ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (Υπηρεσία Νεκροταφείων ) στον Δήμο Χαλκιδέων
Αποτελέσματα προκήρυξης 70 εργατών δίμηνης διάρκειας
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 Δήμου Χαλκιδέων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP