Θέσεις Εργασίας

Προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ1 - ΔΟΠΠΑΧ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Έτους 2019-2020
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1Α/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP