Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 Δήμου Χαλκιδέων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 7(επτά) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα ατόμων (ΣΟΧ 1/2017)
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP