Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Έτους 2019-2020
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1Α/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πίνακες κατάταξης προσληφθέντων στη Δομή Φιλοξενίας της Ριτσώνας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χαλκιδέων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP