Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ΣΟΧ 1/2018
Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 2/2018 στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2018 για 7 εργάτες Κοιμητηρίου
Πρόσληψη 7 εργατών ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (Υπηρεσία Νεκροταφείων ) στον Δήμο Χαλκιδέων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP