Υπηρεσίες

Διαγωνισμός για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων κλπ
Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για διαφημιστικά πλαίσια
Mίσθωση μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων
Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION»
Διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον Δήμο Χαλκιδέων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP