Διαδικασία Μίσθωσης Επιλέξιμων Βοσκήσιμων Εκτάσεων για τα έτη 2016 και 2017

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Χαλκιδέων, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης των επιλέξιμων βοσκότοπων που κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2016 και 2017, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις βοσκήσιμες γαίες που τους έχουν κατανεμηθεί, προκειμένου να πληροφορηθούν το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλουν.
Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα (www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να δω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή (http://app.php.gov.gr/pste) όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να ενημερωθούν για την καταβολή του σχετικού μισθώματος. Η καταβολή θα γίνεται στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό με αριθμ. 754/002965-31 για την ΠΕ Ευβοίας, με κωδικό Εσόδου 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών» ή την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ (δεκαψήφιος αριθμός) τον οποίο θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία κατά την κατάθεση του Μισθώματος.
Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδέων (Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών – Μπαλαλαίων 22, τηλ. 2221078995) για την υπογραφή του σχετικού «Εντύπου Κατανομής Επιλέξιμων Βοσκήσιμων Γαιών» και την έκδοση της «Βεβαίωσης Καταβολής Μισθώματος».
Η προθεσμία καταβολής του Μισθώματος των Βοσκήσιμων γαιών τόσο για το 2016 όσο και για το 2017 λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP