Αίτηση Μη Οφειλής ΤΑΠ

/ Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022

Γίνεται για την σύνταξη συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Δικαίωμα για την σχετική έκδοση έχουν οι εντός σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίες (οικόπεδα – κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση) και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/αγροτεμάχια που έχουν κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP