Διαδικασίες - ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)

Γίνεται για την αλλαγή ιδιοκτητών μετά από την σύνταξη συμβολαίων ώστε να αλλαχτούν και οι ιδιοκτήτες στα αρχεία του ΤΑΠ και να γίνονται οι όποιες χρεώσεις στους νέους ιδιοκτήτες και όχι στους παλιούς.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Την παρούσα αίτηση την καταθέτουν οι νέοι ιδιοκτήτες ή οι προηγούμενοι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Το συμβόλαιο μεταβίβασης από τον συμβολαιογράφο με στην στρογγυλή σφραγίδα
 • Ταυτότητα

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για αίτημα του πολίτη προς το αρμόδιο τμήμα ΤΑΠ το οποίο δεν εμπίπτει σε

 1. Έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ
 2. Νέας ρευματοδότησης
 3. Αλλαγής ιδιοκτητών / ιδιοκτησιών

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για την σύνταξη συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Δικαίωμα για την σχετική έκδοση έχουν οι εντός σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίες (οικόπεδα – κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση) και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/αγροτεμάχια που έχουν κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Το ειδοποιητήριο του λογαριασμού ρεύματος μαζί με την απόδειξη πληρωμής αυτού σε περίπτωση που ηλεκτροδοτείτε ή μόνο ένας παλιός λογαριασμός ρεύματος αν ήταν ηλεκτροδοτούμενο και δεν ηλεκτροδοτείτε πλέων
 • Ε9 ιδιοκτήτη ενημερωμένο με τα σωστά Τ.Μ. και να αναγράφεται η παροχή ρεύματος
 • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για νέα ρευματοδότηση από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεωρημένη Άδεια οικοδομής
 • Τον αρ.Παροχής από ΔΕΔΔΗΕ
 • Ε9 ιδιοκτήτη
 • Σε περίπτωση που ηλεκτροδοτείτε κάποιος όροφος ή διαμέρισμα τον αρ.Παροχής αυτού

Πρότυπα Αρχεία:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP