Αίτηση Νέας Ρευματοδότης

/ Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022

Γίνεται για νέα ρευματοδότηση από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP