Διαγωνισμός για τη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Η Τρίτη 21 Μαΐου 2019 , ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»  προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 28/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Α.Ο.Ε. 114-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP