Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων – κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά,  βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24-07-2017 στις ώρα 08:00 π.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31-07-2017 στις 16:00 μ.μ.

Α.Ο.Ε. 395-2017 17PROC

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ 2017zz_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP