Διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον Δήμο Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Η Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «Παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών» του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 52.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 10:30 π.μ , που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 01/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Ο.Ε. 406-2017 PROC ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΥΔ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΥΔ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP