Διαγωνισμός για την προστασία αλσυλίων από πυρκαγιές και την καταπολέμηση πυτιοκάμπης και κλαδέματος υψηλών δέντρων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Η Δευτέρα 31-07-2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μόνο κριτήριο την τιμή, για τις εργασίες προστασίας δενδροστοιχιών και αλσυλλίων από πυρκαγιές & ψεκασμού πιτυοκάμπης και κλαδέματος υψηλών δένδρων του Δήμου Χαλκιδέων,  προϋπολογισμού 180.000,00 € για τις ανάγκες του Δήμου.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 24-07-2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 31-07-2017 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά για όλα τα ειδή τους όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

394-2017 A.O.E. 17PROC

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP