Διαπλάτυνση πεζοδρομίου επί της οδού Α. Γοβιού

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο εφαρμογής μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Χαλκίδας, το Τμήμα Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων προχωράει στην διαπλάτυνση του πεζοδρομίου επί της οδού Α. Γοβιού, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στην ασφαλή διέλευση πεζών και ειδικότερα ηλικιωμένων ατόμων.

Πρόκειται για μελέτη που εγκρίθηκε πέρυσι από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η απόφασή του, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και έχει στόχο την καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη της Χαλκίδας.

Οι εργασίες αφορούν στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, από το ύψος του ξενοδοχείου Παλίρροια μέχρι το τέλος της οδού Α. Γοβιού, με εσοχές για στέθμευση και θέσεις στάθμευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, για φορτοεκφόρτωση και θέση τουριστικού λεωφορείου για εξυπηρέτηση των παρακείμενων ξενοδοχείων.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος μαζί με άλλους στο κέντρο της Χαλκίδας, έχει επιλεγεί για την εφαρμογή των Smart Cities και ως εκ τούτου θα τοποθετηθούν σε αυτόν συστήματα “έξυπνης” στάθμευσης και “έξυπνου φωτισμού”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP