Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων κλπ

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Η Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου, καθαρισμού αλσύλλιων από ξερά χόρτα για προστασία από πυρκαγιές, καθαρισμού ερεισμάτων
οδών από ξερά χόρτα, εκτέλεσης ψεκασμών με βιολογικό σκεύασμα για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων» συνολικού προϋπολογισμού 302.000,00 € με ΦΠΑ έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Δευτέρα 02-07-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΕΕΕΠ PDF_signed

277-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP