Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου

Δημοπρασίες, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 31/10/2017.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλκιδέων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων (Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 22213-55191 και στα συνημμένα έγγραφα.

ΨΛΕΜΩΗΑ-4Α8

578-2017

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP