Δημοπρατείται το ένα από τα τρία τμήματα του έργου ανάπλασης της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου

Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, η μελέτη, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των: Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.745.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε.Π «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με το ποσό των 3.096.400 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και από ίδιους πόρους του Δήμου Χαλκιδέων με το ποσό του 1.648.600 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή με την οδό Αγγελή Γοβιού έως και τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το τμήμα που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, προβλέπει εργασίες, από τη συμβολή της με την οδό Αγγελή Γοβιού έως και τη συμβολή της με την οδό Αρεθούσης και περιλαμβάνει:
• Ασφαλτόστρωση της οδού
• Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
• Κατασκευή αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτου, παράλληλης ροής με τα οχήματα και τοποθέτηση στάσεων ποδηλάτου
• Δημιουργία νέας νησίδας πρασίνου
• Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ και όδευσης τυφλών
• Εγκατάσταση νέου συστήματος ηλεκτροφωτισμού νέας τεχνολογίας
• Περιορισμός και οργάνωση της παρόδιας στάθμευσης
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου Χαλκιδέων, για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης, σε έναν εμβληματικό τόπο υψηλής ποιότητας ζωής και επισκεψιμότητας, μέσω και της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, με την ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης και χρήσης μαζικών μέσων μεταφοράς.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθούν και τα υπόλοιπα δύο τμήματα, το ένα αφορά στην οδό Αρεθούσης, από τον κόμβο του Δάριγκ έως τη συμβολή με την οδό Κιαπέκου (Αρχαιολογικό Μουσείο «Αρέθουσα») και το δεύτερο αφορά στην οδό Αρεθούσης, από τη συμβολή της με την οδό Κιαπέκου έως και τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP