Δημοπράτηση των Συνοδών Έργων του Νέου Νοσοκομείου από τον Δήμο Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018

Σε διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των Συνοδών Έργων του Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας, προχώρησε ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Πρόκειται για τα έργα που αφορούν στην κατασκευή αφενός της οδού πρόσβασης του Νέου Νοσοκομείου και αφετέρου των αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου και ακαθάρτων υδάτων του Νοσοκομείου και της εκβολής τους σε υφιστάμενους αποδέκτες, καθώς και της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.173.086 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018.

Σημειώνεται ότι μετά τις συναντήσεις που έγιναν στο Υπουργείο Υγείας, ο Δήμος Χαλκιδέων ανέλαβε και συνέταξε τις σχετικές μελέτες των έργων αυτών και τον Οκτώβριο του 2017 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη η ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020” από το οποίο και χρηματοδοτήθηκε η επιλέξιμη δαπάνη του, 1.921.085 ευρώ, για δε το ποσόν του Φ.Π.Α., ύψους 252.000 ευρώ επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαλκιδέων.

Ακολούθησε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πριν 10 ημέρες ο Δήμος Χαλκιδέων έλαβε το πράσινο φως για να προχωρήσει στην δημοπράτηση του έργου, όπως και έγινε.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, οι Υπηρεσίες του Δήμου ενήργησαν σύμφωνα με όσα είχαν αποφασισθεί στις τεχνικές συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας και στον συντομότερο δυνατόν χρόνο.

Είναι γνωστό ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντα της η παρούσα Δημοτική Αρχή, δεν είχε γίνει καμία απολύτως ενέργεια για τα Συνοδά Έργα του Νέου Νοσοκομείου ( οδική πρόσβαση και δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων και  λυμάτων).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP