Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ / 61034/ΦΝ 466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης.
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου :
< ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑς > , προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) που θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκιδέων.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 11.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)

dimosiopoiisi stoicheion symvasis mandrotoichos ag ioannis-1

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP