Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας από τον Δήμο Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) υπέβαλε σήμερα, Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ο Δήμος Χαλκιδέων.
Η συγκεκριμένη πρόταση, προϋπολογισμού 124.000 ευρώ, κατατέθηκε με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών, εντός των διοικητικών τους ορίων του Δήμου, υποχρεωτικά έως και την 31η.12ου.2022, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021).
Στόχος του Σχεδίου (Σ.Α.Π.) είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, καθώς και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων, στο πλαίσιο της αρχής της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP