Ενημέρωση για το έργο ‘’ Αποκατάσταση , ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας καθώς και των επιφανειών της γειτνιάζουσας πλατείας Αγοράς ‘’

Νέα / Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Σχετικά με την εξέλιξη του έργου ‘’ Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας καθώς και των επιφανειών της γειτνιάζουσας πλατείας Αγοράς ‘’,μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης του Δήμου Χαλκιδέων από την Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ:
Α) Ανατέθηκε στις 13/5/19 σε εξωτερικό συνεργάτη, για την τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ωρίμανση και ανάθεση του έργου, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Στην παρούσα φάση τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στο στάδιο των διορθώσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν ολοκληρωμένα από τον ανάδοχο.
Β) Στις 20/6/2019 κατατέθηκε η αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ωστόσο η σχετική απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) δεν είχε συνταχθεί.
Γ) Με την ανάληψη των καθηκόντων, το Σεπτέμβριο του 2019, η νέα Δημοτική Αρχή προχώρησε στη σύνταξη της ΜΠΕ του έργου κι ο φάκελος υποβλήθηκε στην οριστική του μορφή στις 12/12/2019 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΧΩ). Για την έκδοση ΑΕΠΟ από την ΠΕΧΩ, ύστερα από την οποία θα είναι δυνατή η έκδοση της οικοδομικής άδειας, για έργα υποκατηγορίας Α2, μετά τον έλεγχο πληρότητάς της, απαιτούνται κατά χρονική σειρά οι εξής διαδικασίες:
1. Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης
2. Δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης (προθεσμία 35 εργάσιμων ημερών)
3. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού κι άλλων φορέων
4. Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων κι απόψεων
5. Σύνταξη ΑΕΠΟ
Η Δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έθεσε ως προτεραιότητα την κατασκευή του έργου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας. Έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατό, με στόχο η δημοπράτηση να γίνει στο πρώτο 6μηνο του 2020. Παράλληλα, ήδη πραγματοποιούνται εργασίες τοποθέτησης συμπαγούς περίφραξης με μεταλλικά πετάσματα στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου αφενός να επιτευχθεί η προστασία του μνημείου κι αφετέρου να αποτραπεί η είσοδος εντός του χώρου, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που εισέρχονται σε αυτόν.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP