Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του νερού και το ζήτημα της υδροδότησης στον οικισμό «Πανόραμα»

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022

Η Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), κατόπιν αποστολής δείγματος νερού από οικία στον οικισμό «Πανόραμα» της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων για έλεγχο σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο, σας ενημερώνει ότι:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παραμέτρων ποιότητας προκύπτει ότι, η ποιότητα του νερού βρίσκεται εντός των νομοθετημένων ορίων περί ανθρώπινης κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά το νερό κατάλληλο προς πόση. Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθείται συνεχώς η ποιότητα του διατιθέμενου νερού.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, όσον αφορά στην υδροδότηση του οικισμού «Πανόραμα», ο Δήμος Χαλκιδέων και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχουν ήδη προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
➢ Έχει υποβληθεί αίτηση προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο κατασκευής νέου αγωγού επί της οδού Βασιλικού – Μαλακώντα, το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη επεκτάσεων του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού «Πανόραμα».
➢ Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022, έχει συμπεριλάβει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδροδότηση οικισμού Πανοράματος Δ.Ε. Ληλάντίων», ύψους 30.000 ευρώ. Εντός 3 μηνών από τη σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο, αναμένεται να ολοκληρωθούν και να εγκριθούν, από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Στη συνέχεια, πρόκειται να αναζητηθεί η χρηματοδότησή του έργου από χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν δύναται να το εκτελέσει από ίδιους πόρους, αφού εκτιμάται ότι έχει προϋπολογισμό περίπου 1.500.000 με 1.800.000 ευρώ.
➢ Έχει ήδη διερευνηθεί το σχέδιο πόλης της περιοχής, για να εκτιμηθούν οι υδρευτικές ανάγκες, ο κοινόχρηστος χώρος των διαμορφωμένων οδών, καθώς και οι κοινόχρηστοι και δημόσιοι δρόμοι του οικισμού, για την χωροθέτηση και κατασκευή της απαραίτητης δεξαμενής αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP