Ένταξη του Δήμου Χαλκιδέων σε Κοινοπραξία Έξυπνων Πόλεων

Δράσεις, Νέα / Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Δεκτή έγινε η αίτηση του Δήμου Χαλκιδέων να συμμετάσχει στην κοινοπραξία πόλεων που θα υποβάλουν πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Horizon 2020, με σκοπό την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων σχετικά με τεχνολογίες Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities Technologies).
Η συμμετοχή του Δήμου μας επισημοποιήθηκε σε συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Πόλεων που θα συμμετάσχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο. Τον Δήμο Χαλκιδέων εκπροσώπησε, στη συνάντηση εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τηλέμαχος Μωραΐτης.

Η πρόταση προβλέπει παρεμβάσεις σε ένα μεγάλο εύρος υποδομών όπως δημοτικά κτίρια, δημόσια μέσα μεταφοράς, δίκτυα επικοινωνίας, ενεργειακά δίκτυα με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι τοπικές αρχές των πόλεων του Βερολίνου, του Άμστερνταμ και του Γκρατς με το καθεστώς των πόλεων-φάρων (Lighthouse Cities) και των πόλεων της Ρίγας και της Βασιλείας με το καθεστώς των πόλεων-ακολούθων (Follower Cities).

Η Χαλκίδα συμμετέχει στην πρόταση ως πόλη-ακόλουθος (Follower City) και σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δυνατότητα αναπαραγωγής καλών πρακτικών από τις πόλεις-φάρους (Lighthouse Cities) που έχουν τη διαχείριση της πρότασης. Στο πλαίσιο του γενικότερου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Δήμου, η συμμετοχή σε αυτή την πρόταση σημαίνει ότι ο Δήμος πλέον μπαίνει στον ευρωπαϊκό χάρτη Δήμων που επιδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη μεταφορά και εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών Αστικής Ανάπτυξης. Επίσης, αποτελεί πρώτης τάξης απόδειξη, ότι ο Δήμος Χαλκιδέων αναγνωρίζεται ως δυνητικός εταίρος από τους πιο προηγμένους σε χρήση τεχνολογιών έξυπνων πόλεων Δήμους, στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Επόμενος στόχος, στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιασμού, αποτελεί η απόκτηση των απαραίτητων προϋποθέσεων έτσι, ώστε η Χαλκίδα να αποτελέσει και η ίδια μια πόλη-φάρο (Lighthouse City), εξέλιξη, που θα της δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσει από θέση ισχύος πόρους για την υλοποίηση σύγχρονων τεχνικών έργων.
Η πρόσφατη υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για τη μείωση των ρύπων από των Δήμαρχο Χαλκιδέων κ. Χρήστο Παγώνη, αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP