Επανακαθορισμός της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω της απεργίας – αποχής 6 Ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) και τις Τεχνικές Επιτροπές, η οποία έχει οριστεί μέχρι τις 22/1/2021, δεν πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
Με το υπ. αρ. 730/11-1-2021 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για το ανωτέρω έργο για τη Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP