Επαναληπτικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (19-6-2017)

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Η Δευτέρα 19/06/2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, προϋπολογισμού 95.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 12/06/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 19/06/2017 και ώρα 16:00 μ.μ
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη των υπηρεσιών, όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ περίθαλψης αδεσπότων 2017_signed

Α.Ο.Ε. 307-2017 ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

177-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP