Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

Νέα, Οικονομία / Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018

Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, με δικαίωμα ένστασης δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση (25/1/2018)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP