Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», στη Χαλκίδα

Νέα, Οικονομία / Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», στη Χαλκίδα, με δικαίωμα ένστασης δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση (22/2/2017)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Υ

NGA ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1

NGA ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2

NGA ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3

NGA ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

NGA ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP