Αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου, με δικαίωμα ένστασης

Νέα, Οικονομία / Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2017

Αίτηση τηλεπικοινωνιακού παρόχου, με οριζοντιογραφίες όδευσης, για τη διέλευση δικτύου στην περιοχή του κέντρου Χαλκίδας.

Δικαίωμα ένστασης για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην παρούσα σελίδα (14-2-2017)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ –

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP