Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Η Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφοράς βάση τιμής, προϋπολογισμού 95.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 17/04/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 16:00 μ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ περίθαλψης αδεσπότων 2017_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

177-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP