Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη μίσθωση μηχανημάτων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α -ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP