Κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων

Δράσεις, Νέα, Οικονομία / Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

 

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.

Ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία , προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών , τα οποία ενέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Χαλκιδέων, να προσέλθουν άμεσα στη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, επί της οδού Μπαλαλαίων 22 στο 2ο όροφο, προκειμένου να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής μέχρι 30 Ιουνίου 2017, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, αρ. 754/002967-05 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-ΠΕ Ευβοίας).

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση, με απόφαση της Επιτροπής της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος , τηλ. 2221078995

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP