Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δημιουργεί ο Δήμος Χαλκιδέων📣

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με σκοπό την ανάδειξη και προαγωγή του Πολιτιστικού και Τουριστικού προϊόντος του τόπου, μέσω και της συμβολής των Πολιτιστικών Φορέων, δημιουργεί Μητρώο καταγραφής τους.
🔹Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς, που έχουν στους καταστατικούς τους σκοπούς και αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα, στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων.
➡️Όσοι επιθυμούν να καταγραφούν, μπορούν να αποστείλουν στο email: doappex@dchalkideon.gr, τα εξής στοιχεία:
1. Ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή κωδικοποιημένο καταστατικό
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό περί εγγραφής του φορέα, από το Πρωτοδικείο της έδρας του φορέα ή από το ΓΕΜΗ
3. Πρακτικό σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου ή διοικητικών οργάνων ή απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου
4. Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση έδρας, αριθμοί τηλεφώνων)
#dimoschalkideon #chalkida #Πολιτισμός #Τουρισμός

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP