Να δοθούν χρήματα από τα Τομεακά Προγράμματα ζήτησε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Την τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, στη διευρυμένη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 11 Ιουλίου στη Λαμία, με θέμα την μέχρι τώρα πορεία του “ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020”.

Στη συνεδρίαση αυτή, παρουσία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων τόνισε ότι ουσιαστικά, το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ, αλλά στην περίπτωση της Στερεάς υπάρχουν περιορισμοί, λόγω του Στόχου 2, δηλαδή της στατιστικής στρέβλωσης που έχει οδηγήσει στην υποχρηματοδότηση.

Ως αντιστάθμισμα αυτής της απώλειας, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα μπορούσε η Κυβέρνηση να δώσει χρήματα από το Ταμείο Συνοχής και τα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων. Δυστυχώς όμως, αντί γι’ αυτό, οι Δήμοι καλούνται να συντάξουν προϋπολογισμούς για το 2018, χωρίς να έχουν πάρει ακόμη τους πόρους του 2017.

Αναλυτικά, στην τοποθέτησή που έκανε για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων τόνισε τα εξής:

“Στην πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε την τελευταία 7ετία, οι Δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Το 2017 είναι η χρονιά που καλούμαστε να συντάξουμε προϋπολογισμό του 2018, χωρίς να έχουμε εισπράξει τους πόρους του 2017. Σε όλη αυτή τη δυσμενή κατάσταση, μοναδικό ουσιαστικό εργαλείο αποτελεί το ΕΣΠΑ 2014-202. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία από Κοινοτικούς Πόρους να έχουμε τα μέσα να χρηματοδοτηθούμε για τις δράσεις μας με ενισχυμένους πόρους. Στην περίπτωση όμως της Στερεάς, υπάρχουν περιορισμοί, που άλλες Περιφέρειες δεν έχουν.

Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα του στατιστικού παράδοξου και ο Περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης, από τη θέση του εκπροσώπου στην Επιτροπής των Περιφερειών, έχει θέσει το θέμα στο υψηλότερο επίπεδο, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, αν και είμαστε στο 5ο πακέτο χρηματοδότησης και τα Προγράμματα θα έπρεπε να είναι μόνο περιφερειακά, ωστόσο τα Υπουργεία εξακολουθούν να διαχειρίζονται τη μερίδα του λέοντος για την εξυπηρέτηση δικών τους πολιτικών.

Και βέβαια τίθεται θέμα κατανομής των πόρων των Υπουργείων και των κριτηρίων που χρησιμοποιούν για την κατανομή τους. Εφόσον τα Υπουργεία είχαν τη διάθεση να δίνουν ενισχυμένους πόρους του Ταμείου Συνοχής στη Στερεά Ελλάδα, θα μπορούσαν να μειωθούν οι επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης.

Είναι θετικό που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει τη διαχείριση σε ποσοστό 35% στην Περιφέρεια και αυτό πρέπει να κάνουν όλα τα Υπουργεία. Σε ό,τι αφορά στην Εύβοια, αν και είναι νησί δεν εντάσσεται στις νησιωτικές περιοχές και αυτό είναι ένα ακόμη παράδοξο. Έχουμε επίσης φαινόμενα, όπως το έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας που ήταν ενταγμένο στο Τομεακό Πρόγραμμα να απεντάσσεται λόγω έλλειψης πόρων. Η Παράκαμψη Χαλκίδας είναι ένα έργο που πρέπει επιτέλους να εκτελεστεί, αφού διαθέτει τις απαιτούμενες μελέτες και είναι ώριμο και προηγείται όλων των έργων του Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πέραν των μεμονωμένων έργων ο Δήμος Χαλκιδέων σχεδιάζει τις παρεμβάσεις του για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις των Αστικών Περιοχών (ΟΧΕ-ΒΑΑ). Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μεταξύ των 15 μεγαλύτερων της χώρας. Για να δώσουμε λύσεις στα σημαντικά θέματα του Δήμου μας και να ξεπεράσουμε τις μέχρι σήμερα αναποτελεσματικές παρεμβάσεις, μέσα από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση αναδεικνύουμε τον στρατηγικό ρόλο του Δήμου για την ανάπτυξή του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια, τους κοινωνικούς εταίρους και τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Εύβοιας. Γύρω από την εμβληματική παρέμβαση της Χαλκίδας, που είναι η Δημοτική Αγορά, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση με επενδυτικές προτεραιότητες σε νέες τεχνολογίες, ενεργειακές παρεμβάσεις, αναβαθμίσεις περιοχών, δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ικανές να δώσουν μια άλλη προοπτική στο τόπο μας.

Για τις παρεμβάσεις αυτές θα απαιτηθούν και ικανές χρηματοδοτήσεις. Είναι γνωστό βέβαια ότι οι πόροι του ΠΕΠ δεν αρκούν για μεγάλες χρηματοδοτήσεις, όμως τα Τομεακά Προγράμματα μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα στρέψουμε τις διεκδικήσεις μας”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP