Ο Δήμος Χαλκιδέων Πρώτος Φορέας στο G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Δράσεις, Νέα, Οικονομία / Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

 

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του αντίστοιχου φορέα του Υπ. Εσωτερικών G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., από τον Δεκέμβριο του 2017, ο Δήμος Χαλκιδέων έγινε ο πρώτος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στον οποίο λειτουργούν εξωστρεφείς Εφαρμογές και Υποσυστήματα (διαδικτυακή πύλη και υποσύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών), τα οποία φιλοξενούνται στο κυβερνητικό σύστημα G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
Σημειώνεται ότι το G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. είναι φορέας υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και διαχειρίζεται διαδικτυακές πύλες όπως τα ΚΕΠ, το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», «ΕΡΜΗΣ» κ.α.
Η ένταξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Δήμου Χαλκιδέων στις ηλεκτρονικές υποδομές του G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει ως αποτέλεσμα τη δωρεάν διαχείριση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες, διαχείριση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διακίνηση εγγράφων και αιτημάτων πολιτών. Η χρονική διάρκεια της φιλοξενίας και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Χαλκιδέων», στις ηλεκτρονικές υποδομές του G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. είναι για πέντε (5) έτη και παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τέλος επισημαίνεται ότι από την ένταξη του Δήμου Χαλκιδέων στο σύστημα του Gcloud, επετεύχθη αφενός βελτιωμένη ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με ασφάλεια συναλλαγών και πλοήγησης και αφετέρου ανέξοδη φιλοξενία και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργεί ο Δήμος, με εξοικονόμηση ποσού που αγγίζει τα 15.000,00€ , έξοδα που θα απαιτούνταν για την αντίστοιχη φιλοξενία σε άλλους παρόχους, την αγορά σχετικού υλικού και τη συντήρησή του σε χρονικό διάστημα 5ετίας.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται και στη σελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο παρακάτω link

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον Δήμο Χαλκιδέων στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ

 

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP