Ο Δήμος Χαλκιδέων σε διαδικασία Πιστοποίησης στο Πρότυπο IIP

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμος Χαλκιδέων πρόκειται να αποτελέσει τον πρώτο δημόσιο οργανισμό στην Ελλάδα, ο οποίος θα λάβει πιστοποίηση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Το Πρότυπο εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες στη Σουηδία και τη Μ. Βρετανία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εφαρμογής του Προτύπου Investors in People (IIP), το οποίο στην Ελλάδα εφαρμόζεται από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
Πρόκειται για Πρότυπο Ποιότητας στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων, με βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων, σε όλα τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας , μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους. Το Πρότυπο IIP θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικής σημασίας έργων ανάπτυξης και αναδιάρθωσης του Δήμου Χαλκιδέων.
Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει:
1. στην αυτοδύναμη προσωπική συνεισφορά των υπαλλήλων στους στόχους της Διοίκησης, στην συνυπευθυνότητα για την επίτευξη του οράματος του Δήμου και στην βελτίωση της απόδοσή τους σε όλα τα επίπεδα
2. να προσφέρει τη δυνατότητα συστημικής μέτρησης των αποτελεσμάτων απόδοσης των ανθρώπων του Δήμου σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους του.
Ο Δήμος Χαλκιδέων θα λάβει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, το οποίο θα απονεμηθεί σε ειδική τελετή. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Χαλκιδέων θα είναι ο πρώτος πιστοποιημένος στο Πρότυπο IIP, ως δημόσιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, θα αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη διοίκηση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, για αντίστοιχους οργανισμούς.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP