Οι ενέργειες του Δήμου Χαλκιδέων για τη φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Αδέσποτα, Νέα / Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, που τιμάται κάθε χρόνο την 4η Απριλίου, αποτελεί αφορμή υπενθύμισης της ευθύνης που έχουμε όλοι για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Ζωόφιλους Συλλόγους του Δήμου και τον Σύλλογο Κτηνιάτρων, συμμετέχει ενεργά στην φροντίδα τους διαθέτοντας ετησίως 170.000 ευρώ για τη σύμβαση υπηρεσιών με ιδιώτη Κτηνίατρο για την περίθαλψη και διαχείριση(καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση, έλεγχος υγείας, στείρωση, εμβολιασμός) των ζώων, για κτηνιατρικά φάρμακα και ζωοτροφές καθώς και για υλικά συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Τα ζώα δικαιούνται τη φροντίδα μας κι ο Δήμος Χαλκιδέων, με συντονισμένες ενέργειες, ανταποκρίνεται σε αυτό:
◆ Πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Έχει συσταθεί 5μελής Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ορίζει τις απαραίτητες ενέργειες, τα μέτρα και τις δράσεις που απαιτούνται για την προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

◆ Δημοτικό Καταφύγιο
Το Δημοτικό Καταφύγιο του Δήμου, το οποίο λειτουργεί από το 2012 με όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, διαθέτει δυναμικότητα 150 ζώων. Για την λειτουργία του Καταφυγίου απασχολούνται, αυτή την περίοδο, 3 μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με την σίτιση, την καθαριότητα και τη φροντίδα των ζώων καθώς και με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σήμερα, έχει συνταχθεί μελέτη με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, προϋπολογισμού 371.428,20 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

◆ Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Σε εφαρμογή του Ν. 4039/12, ο Δήμος Χαλκιδέων διαθέτει Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες:
1. Περισυλλογή
Μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την ασφαλή μεταφορά τους στο Δημοτικό Καταφύγιο, όπου οι υπάλληλοι θα φροντίσουν για την προσωρινή τους περίθαλψη.
2. Καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση, έλεγχος υγείας, στείρωση, εμβολιασμός
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται, καταγράφονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά, από τον συμβεβλημένο ιδιώτη Κτηνίατρο, με την χρήση microchip. To microchip, που εμφυτεύεται στο αδέσποτο ζώο, φέρει έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό ταυτοποίησης και δεν είναι επιβλαβές για το ζώο. Στη συνέχεια, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, στειρώνονται και υποβάλλονται σε κτηνιατρικό έλεγχο. Στα ζώα, που εμφανίζουν πρόβλημα υγείας, τους παρέχεται η απαραίτητη κτηνιατρική υπηρεσία και οι κατά περίπτωση χειρουργικές επεμβάσεις. Τα ζώα παραμένουν στις εγκαταστάσεις, για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους.
3. Υιοθεσία και Επανένταξη
Τα αδέσποτα ζώα, μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών, είναι διαθέσιμα για υιοθεσία. Τα αδέσποτα ζώα, που προωθούνται για υιοθεσία, είναι απολύτως υγιή, όπως έχει διαπιστωθεί από ιατρική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, στις οποίες υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα ζώα και με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη, μπορούν να γίνουν ανάδοχοι. Τα ζώα, τα οποία διαμένουν για εύλογο διάστημα στις εγκαταστάσεις και δεν υιοθετούνται, επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον. Για την επαναφορά των αδέσποτων ζώων στο φυσικό περιβάλλον, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα στην περιοχή που επαναφέρονται. Ο Δήμος φροντίζει για την τροφή τους στα σημεία επαναφοράς.

◆ Πρόγραμμα σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημιουργίας προγράμματος σίτισης αδέσποτων ζώων, με την τοποθέτηση 40 σταθμών με ταΐστρες και ποτίστρες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χαλκιδέων. Μέχρι σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, έχουν τοποθετηθεί 12 σταθμοί, ενώ η τοποθέτηση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

◆ Χορήγηση Βεβαιώσεων Μετακίνησης Εθελοντών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων
Ο Δήμος Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τον Ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας “Το Καταφύγιο”, παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων μετακίνησης σε εθελοντές που έχουν αναλάβει τη σίτιση αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου, όπου εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, τις ώρες και τις μέρες, θα υπάρχει ρητή αναφορά στα σημεία που βρίσκονται τα αδέσποτα.

#μένουμε_σπίτι #menoumespiti #dimoschalkideon #chalkida

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP