Ομιλία δημάρχου Χρήστου Παγώνη στο ετήσιο συνέδριο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στις 11-12 Νοεμβρίου 2016

Νέα, Πολιτική / Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Στα Καμένα Βούρλα πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 και 12 Νοεμβρίου το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε εισηγήσεις από τους εκπροσώπους των θεματικών επιτροπών της ΠΕΔ για τα οικονομικά των ΟΤΑ, την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, την αλληλεγγύη και την απασχόληση, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό και τουρισμό. Έγιναν εισηγήσεις για το νέο ΕΣΠΑ, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, για θέματα θεσμών και ισότητας και θέματα Πολιτικής Συνοχής και Ανάπτυξης.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης ανέφερε:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το συνέδριό μας, δύο(2) και πλέον χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, μέσα σε ένα δυσμενές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
Θα μου επιτρέψετε πρώτα να αναφερθώ στα θέματα μεταρρύθμισης της αρχιτεκτονικής των Καλλικρατικών Δήμων.
Ο ν.3852/10, αποτέλεσε μια σημαντική τομή για την Αυτοδιοίκηση. Όμως τη περίοδο που σχεδιάστηκε η χώρα δεν είχε μπει στον πυρήνα, της πρωτόγνωρης κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Η μεταρρύθμιση αυτή έμεινε ημιτελής, αφού δεν προχώρησε ως προς το αναπτυξιακό της κομμάτι και έμεινε στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Από τη μία δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση για τη χρηματοδότηση, μέσω ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος και από την άλλη οι περισσότερες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν δεν συνοδεύτηκαν από τους ανάλογους πόρους.
Μαζί με αυτά τα προβλήματα ήρθε και η μείωση των πόρων των ΚΑΠ που από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα ξεπέρασε το 60%. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, τόσες περικοπές και τόσους περιορισμούς, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο μηδέν. Οι Δήμοι και οι πολίτες έχουν εξαντλήσει την υπομονή τους και τα όρια τους. Δεν αντέχουν καμία άλλη περικοπή, κανένα επιπλέον φόρο.
Σαν δήμαρχοι ζούμε τη καθημερινή πραγματικότητα, όταν πλέον μετά από πολλές καθυστερήσεις φθάνει η ώρα πληρωμής, προμηθευτές και δικαιούχoι να μην μπορούν καν να εισπράξουν τα οφειλόμενα ετών, αφού δεν μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι Δήμοι στέκονται δίπλα στο πολίτη και έχουν καταφέρει με τα κοινωνικά τους προγράμματα, προσφέροντας αλληλεγγύη και κοινωνικές υπηρεσίες να σταθούν κοντά στους δημότες και τις ευπαθείς ομάδες. Τα προγράμματα “Βοήθεια στο σπίτι”, τα “Κοινωνικά Παντοπωλεία”, το “Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ , οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί” , η Κοινωνική Εργασία, τα Κέντρα Φιλοξενίας, τα ΚΑΠΗ κλπ. , είναι βασικοί πυλώνες ανακούφισης και υποστήριξης της αυτοδιοίκησης σε αυτές τις ομάδες πολιτών.
Δίνουμε με επιτυχία, καθημερινή μάχη για την εξασφάλιση της συντήρησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των βασικών υποδομών μας, παρά τη μείωση, χρόνο με το χρόνο, των απαραίτητων πόρων. Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη επιτυχία για τη λύση του προβλήματος της προσφυγικής κρίσης και είμαστε καθημερινά δίπλα και στηρίζουμε ηθικά και υλικά, σε αυτούς του ανθρώπους. Ανταποκρινόμαστε και υλοποιούμε με επιτυχία τους τα έργα και αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ. Οι Δημοτικές Αρχές με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, δίνουν καθημερινή μάχη για να επιτελέσουμε το έργο τους, με επιτυχία.
Θα περίμενε λοιπόν κανείς αν όχι να επιβραβευθεί, τουλάχιστον να υποστηριχτεί αυτή η προσπάθεια από τους κρατικούς μηχανισμούς. Κι όμως μαζί με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που κάνουν ότι μπορούν για να δυσκολέψουν τη προσπάθεια υλοποίησης του έργου μας προς όφελος των πολιτών. Πέραν του ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του ΓΛΚ στην εκτέλεση του προϋπολογισμού , οι κρατικές αρχές εισέρχονται πλέον και σε έλεγχο σκοπιμότητας, κάθε δαπάνης και απόφασης, ξεπερνώντας την υπηρεσιακή λειτουργία περιορίζοντας την αυτοτέλεια του Δημοκρατικού προγραμματισμού και των θεσμοθετημένων οργάνων του. Από την πλευρά μας δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή, η εχθρική αυτή συμπεριφορά. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να ενισχύσει και να υποστηρίξει τη προσπάθειά μας και με μέτρα τα οποία δεν κοστίζουν, αντίθετα δημιουργούν θετικό πλεόνασμα στην οικονομία, να συμβάλλει μέσα από αγαστή συνεργασία στην επιτάχυνση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου μας παράγοντας, ουσιαστικό κοινωνικό αποτέλεσμα.
Ως παράδειγμα των δυσκολιών μας, αναφέρω τη ψήφιση του νόμου 4412/2016, για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών που μας βρίσκει σύμφωνους ως προς το περιεχόμενο του. Όμως ψηφίστηκε και μπήκε σε εφαρμογή χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία των προτύπων με αποτέλεσμα τους 2 τελευταίους μήνες οι Δήμοι να μπορούν να εκτελέσουν το προγραμματισμένο έργο τους. Τη φετινή χρονιά έκλεισε το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ξεκινά με καθυστέρηση η προσπάθεια για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Για το κλείσιμο του Προγράμματος και τη προετοιμασία του νέου υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και υποστήριξη τόσο από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας , όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Όμως οι απαιτήσεις για την χρηματοδότηση από τη νέα προγραμματική περίοδο είναι ακόμη πιο πολλές και η ανάγκη στήριξης των Δήμων ακόμη μεγαλύτερη. Σε αυτή τη κατεύθυνση απαιτούμε την χρηματοδότηση από το νέο ΣΕΣ, με πόρους από τη Τεχνική Βοήθεια για τις υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες. Επιβάλλεται για την επιτάχυνση και την καλύτερη αποτελεσματικότητα της υλοποίηση των προγραμμάτων απλούστευση των χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών έγκρισης – εφαρμογής. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας είναι έτοιμα να υλοποιήσουν τις προβλεπόμενες Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις. Αναμένουμε τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και τη σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.
Κλείνοντας, την τοποθέτησή μου, ζητώ από το σώμα την απόφασή του για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει απασχολήσει όλους τους κατοίκους που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Μέχρι τώρα είχαμε διόδια για τη χρήση του αυτοκινητόδρομου, τώρα μας ετοιμάζουν και διόδια για τους συνδετήριους δρόμους. Τη στιγμή που μετά από 4 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δεν έχει κατασκευασθεί ούτε ένα χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου στο νησί της Εύβοιας, έρχονται να τοποθετήσουν σταθμό διοδίων στο Σχηματάρι και για τον συνδετήριο δρόμο με το ΠΑΘΕ- Σχηματάρι – Χαλκίδα. Ένα δρόμο μήκους 11χλμ που χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε από δημόσιες υπηρεσίες με αμιγώς εθνικούς και Κοινοτικούς δρόμους. Και προβλέπουν να τοποθετήσουν διόδια σε ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης που δεν έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τον αυτοκινητόδρομο που συνδέεται και όταν ήδη οι κάτοικοι και ταξιδιώτες από Χαλκίδα, που πολλοί από αυτούς μετακινούνται καθημερινά στην Αθήνα πληρώνουν στα διόδια Αφιδνών 6,53,25 6,5 (3,25χ2)€, για ΙΧ ,16,40 (8,20χ2) για φορτηγά 2-3 αξόνων. Για δε τη διαδρομή Χαλκίδα – Λαμία με επιστροφή πληρώνουμε ήδη 18, 5 €. και αυτό, όταν στη έξοδο στο Σχηματάρι για να πάρουμε το συνδετήριο προς Χαλκίδα διανύουμε μια διαδρομή 3χλμ σε κακοκατασκευασμένο παράπλευρο δίκτυο με ελιγμούς και δαιδαλώδη σήμανση!
Ζητάμε λοιπόν την τροποποίηση του Νόμου 3555\2007 (ΦΕΚ Α81\16.04.2007) με τον οποίο έγινε η κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης ώστε να αποτραπεί οριστικά η τοποθέτηση σταθμών διοδίων στο Σχηματάρι.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP