Ορίζονται αρμόδιοι για θέματα Εθελοντισμού ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σπανός και για θέματα Υγείας η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κ. Αικατερίνη Μεγάλου

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022

Ο Δήμος Χαλκιδέων, ενημερώνει ότι, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα:
Α. Μεταβιβάζεται επιπρόσθετα, στον Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης κ. Θεοφάνη Σπανό, η αρμοδιότητα του εθελοντισμού και συγκεκριμένα:
1. Η εισήγηση εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού σε όλους τους τομείς.
2. Η μέριμνα και ο συντονισμός των εθελοντικών δράσεων στον Δήμο Χαλκιδέων.
​Β. Ορίζεται Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Υγείας, Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής η Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη Μεγάλου, και της μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
1. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
2. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
3. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP