ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Δράσεις, Νέα, Οικονομία / Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χαλκιδέων για την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την πόλη της Χαλκίδας και διαβίβασή της  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

6-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΒΒΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP