Ποσόν 105.000 ευρώ στο Δήμο Χαλκιδέων από το Πράσινο Ταμείο

Νέα, Οικονομία / Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Με το ποσόν των 105.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Χαλκιδέων από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να εκπονήσει Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου.
Είχε υποβληθεί σχετική πρόταση από τον Δήμο Χαλκιδέων τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία αιτιολογήθηκε θετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στην τελευταία συνεδρίαση, και ανακοινώθηκε ήδη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διάφορων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μίας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική . Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ένταξη των Δήμων στο πρόγραμμα βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, πυκνότητα πληθυσμού, περιφερειακή κατάταξη, ύπαρξη τερματικών σταθμών, σταθερή τουριστική έλξη – εποχική πληθυσμιακή αύξηση), καθώς και στο βαθμό ωριμότητας κάθε Δήμου, δηλαδή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων. Το Πράσινο Ταμείο συνεργάσθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP