Πράσινο Σημείο αποκτά ο Δήμος Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022

Πράσινο σημείο αποκτά ο Δήμος Χαλκιδέων, καθώς εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Green Point) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Η παρούσα πράξη αφορά στη δημιουργία οργανωμένου χώρου, κοντά στην περιοχή του Νέου Κοιμητηρίου Χαλκίδας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά, βρώσιμα έλαια και λίπη, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη απόβλητα, καθώς και μικρές ποσότητες αποβλήτων από επισκευές και συντηρήσεις οικιών. Στο χώρο θα τοποθετηθεί περίφραξη και πύλη εισόδου, δίπλα στην πύλη θα τοποθετηθεί πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ενώ θα δημιουργηθούν και κατάλληλοι χώροι πρασίνου, που θα αναβαθμίσουν αισθητικά την περιοχή.
Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και αποβλήτων, με στόχο:
➢ Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση
➢ Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων
➢ Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
➢ Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP