Προγραμματική σύμβαση Δήμου Χαλκιδέων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ενίσχυση της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Υπεγράφη χθες, Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και τον Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Ευθύμιο Λέκκα, προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Χαλκιδέων για την ενίσχυση της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες».
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου για την προστασία από τους φυσικούς κινδύνους, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο γεωγραφικό χώρο του Δήμου Χαλκιδέων.
Στο πλαίσιο του ανωτέρου ερευνητικού έργου θα υλοποιηθούν:
➔ Ανάλυση, επικαιροποίηση, ιεράρχηση και αποτύπωση των ζωνών πλημμυρικού κινδύνου στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων, για την εκτίμηση του κινδύνου πλημμυρών, κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου στο πλημμυρικό πεδίο και το δέλτα του Λήλαντα ποταμού σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου. Η ανάλυση περιλαμβάνει καταγραφή χαρακτηριστικών υδρολογικών λεκανών, υδρογραφικού δικτύου και γεωμορφολογίας, ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και των χαρακτηριστικών τους.
➔ Βελτίωση – επικαιροποίηση τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, για την άμεση διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις προδιαγραφές του Γενικού Σχεδίου με την Κωδική Ονομασία «Δάρδανος» και προσδιορισμός χώρων καταφυγής σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων στα όρια του Δήμου, ένταξη ορίων βροχόπτωσης, πέρα από τις οποίες προκύπτει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρών και αναμενόμενης δριμύτητας πλημμυρών ανά περιοχή του Δήμου.
➔ Σύνδεση σχεδιασμού με το σχεδιασμό σε Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο και εναρμόνιση με τα σχέδια πολιτικής προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προτάσεις για συγκεκριμένα μνημόνια ενεργειών για την αποτελεσματική άμεση αντίδραση του φορέα για διαχείριση της κρίσης σε προκαταστροφικό, συνκαταστροφικό και μετακαταστροφικό επίπεδο καθώς και ένταξη εθελοντικών ομάδων στο συνολικό σχεδιασμό.
➔ Διατύπωση προτάσεων για την μελλοντική εγκατάσταση τοπικού συστήματος ενημέρωσης – ειδοποίησης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερευνών και ενεργειών του ΕΚΠΑ, στον Δήμο Χαλκιδέων θα παραδοθούν:
1. χάρτες αποτύπωσης και ιεράρχησης του πλημμυρικού κινδύνου στο Δήμο Χαλκιδέων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ζώνες χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου πλημμυρών.
2. επικαιροποιημένο σχέδιο εκτάκτων αναγκών, την ενσωμάτωση κρίσιμων υποδομών και μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπεριβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, την ενσωμάτωση χώρων καταφυγής, σε περίπτωση πλημμυρικών γεγονότων και την ενσωμάτωση ορίων βροχόπτωσης, πέρα από τα οποία προκύπτει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρών.
3. προτάσεις για μνημόνια ενεργειών και δράσεων για την αποτελεσματική άμεση αντίδραση του Δήμου Χαλκιδέων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών, μέσα από δράσεις και ενέργειες που βασίζονται στην αποτύπωση του κινδύνου και την προσαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και είναι συμβατές με το νέο Θεσμικό Πλαίσιο.
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχει διάρκεια ισχύος για τα συμβαλλόμενα μέρη Δώδεκα (12) Μήνες, από την υπογραφή της. Κατά τους πρώτους Οκτώ ( 8 ) Μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας, θα εκπονηθούν τα αντικείμενα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των Τεσσάρων (4) Μηνών, θα παρέχεται συμβουλευτική – επιστημονική υποστήριξη από την ερευνητική ομάδα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων, όπως τεχνική στήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP