Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION»»

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION»» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων – Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION»

Προκήρυξη Ενδιαφέροντος

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP