Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION”»

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION”» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “Δίκτυο Πόλεων – Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων” και το διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION”

Προκήρυξη Ενδιαφέροντος

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP