ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα, Οικονομία / Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚOΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, προϋπολογισμού 40.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης της ένστασης της εταιρείας ”ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε.” κατά της 421/2016 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση του Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής & Τεχνικών Προδιαγραφών) του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια φυτικού υλικού> προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου ενός (1) εργάτη κοιμητηρίου ΙΔΑΧ.
4. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης ποσού 189.119,25 € παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP