Αντιδήμαρχος:
ΑΙΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολεοδομίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Πολεοδομίας.
  2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP