Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος:
ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2221079603 2221079604

Αντιδήμαρχος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας.
  2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
  3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα.
  4. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
  5. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση δημοτικών & σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
  6. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
  7. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP