Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος:
ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2221079603 2221079604

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας του οποίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει τα κάτωθι:
• Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
• Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
• Παρακολουθεί τη εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα [ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κλπ.]
• Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
• Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
• Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης της πόλης.
• Υπογράφει αποφάσεις απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και ότι αφορά σε αυτές
• Υπογράφει για το προσωπικό των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, κάρτες εργασίας, μηνιαία προγράμματα εργασίας και χορήγηση αδειών αυτών.
• Υπογράφει Διαβαθμισμένα έγγραφα που αφορούν θέματα πολιτικής προστασίας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP