Αντιδήμαρχος Υγείας, ΑΜΕΑ και Εθελοντισμού:
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2221351124

Αντιδήμαρχος για θέματα Υγείας, ΑΜΕΑ και Εθελοντισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Ασκεί την εποπτεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
  2. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
  3. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.
  4. Μεριμνά, συντονίζει, εισηγείται και εποπτεύει τις δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.
  5. Ασκεί την εποπτεία και τη διαχείριση της λειτουργίας του Γραφείου ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδέων.
  6. Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις στον Δήμο Χαλκιδέων.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP